Syriërs blijven koploper op gebied van immigratie

Ongeveer 2.600 Syriërs schreven zich vorige maand in bij een Nederlandse gemeente en kwamen zo te boek te staan als immigrant.

Het verlaten tentenkamp Heumensoord. Terwijl de instroom van asielzoekers uit Syrië nagenoeg is opgedroogd, zijn Syriërs nog steeds koploper op het gebied van immigratie. Foto Remko de Waal / ANP

Ongeveer 2.600 Syriërs hebben zich vorige maand ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat zijn er iets minder dan in maart, maar nog altijd ruim voldoende om koploper te blijven in de immigrantenstroom, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Syriërs zijn al sinds oktober de grootste groep immigranten.

De golf aan Syrische immigranten hangt nauw samen met het grote aantal asielzoekers dat vorig jaar vanuit Syrië naar Nederland kwam. Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt of minimaal een half jaar in de asielopvang zit, mag hij zich inschrijven bij een gemeente. Hij komt dan te boek te staan als immigrant en telt dan mee als inwoner van Nederland.

In februari en maart bereikte het aantal immigranten van Syrische komaf een hoogtepunt, toen er beide keren zo’n 2.800 vluchtelingen en nareizigers zich inschreven bij een gemeente. Na Syriërs vormen Nederlanders en Polen de grootste groepen immigranten. Zij meldden zich in april respectievelijk 1.900 en 1.800 keer aan bij de gemeente.

Vertraging tussen asielinstroom en immigratie

Vorig jaar kwamen er volgens het CBS 27.700 asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. De piek van die asielstroom werd bereikt in oktober, toen er 11.700 asielverzoeken binnenkwamen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Sinds begin dit jaar is de asielinstroom uit Syrië nagenoeg opgedroogd.

Dat het aantal immigranten uit Syrië hoog blijft, is volgens het statistiekbureau omdat er een vertraging zit tussen immigratie en asielinstroom. Het CBS wijst erop dat sinds de grote toestroom van asielzoekers in de zomer van vorig jaar de duur van de asielprocedure is opgelopen. Hierdoor duurt het voor asielzoekers langer voordat de IND een besluit heeft genomen:

“In verband met de langere verwerkingstijd van asielverzoeken, komt de piek van het aantal Syrische asielzoekers rond oktober met vertraging in de immigratie terecht.”