Strandhuisjes Hoek van Holland mogen blijven staan

Twee natuurorganisaties wilden dat een aantal van de huisjes zouden verdwijnen, maar vingen bot bij de Raad van State.

Strandhuisjes voor de kust bij IJmuiden. De duinchalets op deze foto zijn niet de betwiste huisjes uit het artikel.
Strandhuisjes voor de kust bij IJmuiden. De duinchalets op deze foto zijn niet de betwiste huisjes uit het artikel. Foto Koen Suyk/ANP

182 huisjes op het strand van Hoek van Holland mogen blijven staan. Het beroep van twee Zuid-Hollandse natuurstichtingen, die wilden dat een vergunningbesluit uit 2013 werd teruggedraaid, is door de Raad van State afgewezen. Volgens het orgaan is niet vast komen te staan dat het beschermde Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen door de bouw is aangetast.

De provincie Zuid-Holland verleende in 2013 een vergunning voor het bouwen van de zogenoemde duinchalets door Westland Strandhuis BV. Begin dit jaar werden ze opgeleverd. Volgens de bezwaarmakers, Stichting Duinbehoud en Stichting Westlandse Natuur, moeten minimaal 68 huisjes verdwijnen. Zij vrezen dat de hokjes de aanvoer van zand en zout richting de achtergelegen witte duinen belemmeren.

Volgens de Raad van State is dat niet het geval. Er treedt weliswaar ‘luwtewerking’ op, maar dat is alleen het geval bij een noordwestenwind:

“Vaststaat dat in de winterperiode geen strandhuisjes aanwezig zijn en dat de fundering van de strandhuisjes zodanig laag is dat deze de verstuiving van zand niet belemmert. (…) Het college heeft echter toegelicht dat luwtewerking hoofdzakelijk optreedt bij een noordwestenwind en dat ook bij deze windrichting (…) nog wel enige mate van zandaanstuiving plaatsvindt. Voorts is van belang dat de windrichting (…) normaliter niet noordwest is, maar westzuidwest.”

Gedeputeerde Staten wees eerder al bezwaar tegen verlening van de vergunning af, maar de stichtingen besloten door te procederen bij de Raad van State. De Natura 2000-gebieden behoren tot een netwerk van beschermde Europese stukken natuur.

Veel discussie over kustbebouwing

De afgelopen tijd is er veel te doen rondom zogenoemde duinbebouwing. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) trok in januari haar plannen in om de regels rondom kustbebouwing te versoepelen. Aanvankelijk wilde het kabinet een economisch sterkere kust realiseren, onder meer door de ‘betuttelende’ regelgeving aan te pakken waarin het verbod op kustbebouwing is vastgelegd. Verschillende natuurorganisaties kwamen echter in verweer hiertegen uit vrees dat de flora van de duingebieden wordt aangetast.