Onderwijs op de schop zonder draagvlak, daar gaan we weer

Opinie Onderwijs2032 is vooral populair bij beleidsmakers en ‘transitiedenkers’. Docenten voelen de bui al hangen, verzucht lerares Karin den Heijer.

Wederom gaat het onderwijs op de schop. En wederom betreft het een verlegging van vakkennis naar algemene vaardigheden. Alles moet weer interdisciplinair.

Van de bestaande vakken zouden scholen alleen nog maar Nederlands, Engels en wiskunde verplicht hoeven aan te bieden. Leerlingen zouden vakken moeten kunnen doen op verschillende niveaus en de examinering zou grondig moeten worden herzien. Persoonsontwikkeling zou centraal moeten komen staan.

Veel adviseurs, verbinders, innovators, transitiedenkers en beleidsmakers vinden het plan Onderwijs2032 prachtig. Maar is hier draagvlak voor, zoals staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) beweert? Is dit een „breed gedragen” advies? Nee. De documentatie levert hier geen bewijs voor. Geen van mijn directe collega’s vindt dit plan een goed idee. „Daar gaan we weer”, zeggen ze.

Ook onderwijsorganisaties zijn geen voorstander. Zo is de vereniging Beter Onderwijs Nederland een petitie tegen het plan gestart. De Stichting Innovatie Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie reageerde in oktober al bezorgd over het naar de achtergrond verdwijnen van kennis. De MBO Raad, de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen schreven vorige maand dat er geen bewijs is waaruit blijkt dat de voorgestelde veranderingen voor een betere aansluiting met het vervolgonderwijs zorgen.

In 2008 zei de commissie-Dijsselbloem, belast met het onderzoek naar mislukte onderwijsvernieuwingen in de jaren negentig, dat de Tweede Kamer een „breed draagvlak was voorgehouden” en dat het parlement er niet in slaagde door die schijn „heen te prikken”. Des te wranger dat er nu weer draagvlak wordt gesuggereerd.

Wetenschappelijk onderbouwd dan, zoals de staatssecretaris suggereert? De enorme literatuurlijst onder het plan oogt indrukwekkend, maar een gemiddelde vwo-leerling kan zien dat het advies niet voldoet aan de eisen van onderzoeksverslag. Van systematische probleemanalyse is geen sprake.

Nog niet zo lang werd er in de Kamer met ‘draagvlak’ geschermd bij de invoering van de rekentoets. Dat draagvlak was er niet. Daarom stel ik dit voor: onderwerp Onderwijs2032 aan het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem. Verspil er intussen geen cent onderwijsgeld aan.