Weinig vrouwen in leidersfunctie

In Europa heeft Nederland het laagste percentage vrouwen in managementposities, blijkt uit onderzoek van Glassdoor Economic Research. Van alle 18 onderzochte Europese landen is de ondervertegenwoordiging in Nederland het grootst: slechts 26 procent van de managers is vrouw. Zweden, Noorwegen en Engeland hebben de meeste vrouwen in managementposities. Nederlandse moeders zijn er daarentegen wel goed aan toe. Waar vrouwen zonder kinderen in de meeste landen meer verdienen, is dit verschil in Nederland verhoudingsgewijs niet groot. (NRC)