Meer dan 30 procent top Rijksoverheid is vrouw

Een doel dat voor 2017 gerealiseerd moest zijn, is behaald, maakt minister Blok bekend in het kader van Verantwoordingsdag.

Minister Hennis van Defensie bij de uitreiking van de Militaire Willemsorde. Zij is de enige vrouw in een topfunctie bij dat ministerie. Foto Remko de Waal / ANP

De Nederlandse Rijksoverheid voldoet aan het eigen streven om minstens 30 procent vrouwen in de top te hebben. Van alle ambtenaren in topfuncties bij de Rijksoverheid waren er in 2015 322 man en 145 vrouw. Dat blijkt uit de Jaarraportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Stef Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) op woensdag openbaar maakte in het kader van Verantwoordingsdag.

Onder kabinet-Balkenende IV werd diversiteit officieel beleid. Van 2007 tot 2009 nam het percentage vrouwen in de top bij de Rijksoverheid toe van 18 naar 25 procent. Het vorige kabinet-Rutte stapte van dat beleid af, waardoor er in 2012 maar 26 procent topvrouwen waren. Een kabinet en een herinvoering van diversiteitsbeleid later, is dat gestegen naar 31 procent in 2015. Een jaar eerder was het 28 procent.

Niet alle ministeries scoren even goed. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 44 procent van de topmanagers vrouw, bij het ministerie van Defensie wordt van de elf topfuncties slechts één ingenomen door een vrouw. Dat is met minister Hennis (VVD) wel gelijk de hoogste functie. Van alle ambtenaren in dienst van de rijksoverheid is 56 procent man en 44 procent vrouw.

Dezelfde norm die voor de overheid wordt nagestreefd, geldt ook voor beursgenoteerde bedrijven, maar het blijkt voor hen lastig die te halen. Het aantal vrouwen in de top ligt daar nu op ongeveer tien procent. Binnen drie jaar moet dat 20 procent zijn, anders gaat de overheid het wettelijk verplichten 30 procent vrouwen in de top te hebben.