Lage rente raakt buffers Delta Lloyd

De buffers van Delta Lloyd, een van de grootste verzekeraars van Nederland, zijn gedaald als gevolg van de aanhoudende extreem lage rente. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Delta Lloyd woensdag heeft gepubliceerd. De buffers zijn bedoeld om financiële schokken mee op te vangen, zodat te allen tijde uitkeringsbeloften aan polishouders kunnen worden nagekomen.

De buffers van Delta Lloyd behoren tot de laagste in de sector. Eind vorig jaar stonden ze op 131 procent. Dat betekent dat Delta Lloyd 1,31 keer de minimaal vereiste buffer heeft. Dat vonden het bedrijf, de toezichthouder en beleggers een zorgelijk laag niveau. Aan het eind van het afgelopen kwartaal stond de buffer op 127 procent.

Onofficieel zijn de buffers wel een stuk hoger: namelijk 154 procent. Dat komt omdat Delta Lloyd begin dit jaar voor honderden miljoenen nieuwe aandelen heeft verkocht. Die maatregel telt echter nog niet mee voor de kwartaalcijfers, omdat de verkoop net na het eerste kwartaal plaatshad.

Delta Lloyd heeft nog meer maatregelen aangekondigd om de buffers te verhogen, zoals de verkoop van zijn belang in Van Lanschot. Dit omdat het bedrijf het niveau van 154 procent nog niet comfortabel genoeg acht. Die maatregelen moeten komende maanden worden uitgevoerd. De rente blijft naar verwachting komende tijd echter laag, waardoor de buffers tegelijkertijd uitgehold blijven worden.

Een ruzie met een grote aandeelhouder, het Taiwanese Fubon, lijkt inmiddels helemaal opgelost. Topman Hans van der Noordaa zei dat Fubon niet meer bij de Ondernemingskamer een onderzoek naar wanbeleid zal eisen. Er liep een procedure namens Fubon en een andere grote aandeelhouder, het Amerikaanse Highfields Capital Management. Beide aandeelhouders waren eerder boos over de aandelenverkoop, omdat die ten koste zou gaan van hun dividend. Delta Lloyd en Fubon sloten echter een deal om samen te gaan werken, waarna Fubon de verkoop ineens wel steunde. Nu wil het kennelijk ook niet meer procederen. Highfields is nog steeds partij in de procedure.