Defensie kan grondgebied niet meer verdedigen

Militairen zijn onvoldoende geoefend “om alle mogelijke missies in het gehele geweldspectrum uit te voeren”, zegt minister Hennis.

Duitse tanks met Nederlandse bemanning oefenen in de omgeving van Bergen Hohne op de Luneburger Heide (Duitsland).
Duitse tanks met Nederlandse bemanning oefenen in de omgeving van Bergen Hohne op de Luneburger Heide (Duitsland). Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Defensie kan niet meer voldoen aan haar meest fundamentele doelstelling: de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied. Dat schrijft minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) woensdag in het kader van Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer. Ze heeft moeten “concluderen dat Defensie niet volledig voldoet aan deze inzetbaarheids-doelstelling”. Defensie kampt al jaren met een gebrek aan reserveonderdelen en militairen zijn onvoldoende geoefend “om alle mogelijke missies in het gehele geweldspectrum uit te voeren”. Problemen doen zich voor bij alle vier de krijgsmachtonderdelen: landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee.

Twitter avatar ecvano Emilie van Outeren Minister @JeanineHennis: Defensie kan niet meer voldoen aan elementaire doelstelling, verdedigen eigen grondgebied https://t.co/CglPh9SPvs

De problemen bij Defensie zijn van structurele aard. De Algemene Rekenkamer schrijft vandaag in haar verantwoordingsonderzoek dat “al verscheidene jaren het onderhoudsproces [van materieel] niet op orde” is en dit “zeer negatieve directe gevolgen voor de operationele gereedheid” van de krijgsmacht. Maar het is voor het eerst dat Defensie zelf toegeeft niet meer aan de meest elementaire doelstelling te kunnen voldoen.

In een inzetbaarheidsrapportage van september vorig jaar schreef Hennis nog dat alleen andere doelstellingen niet meer gehaald kunnen worden. Nu schrijft ze dat de gebrekkige geoefendheid “in combinatie met de hoge verwachtingen van de NAVO” ertoe leiden dat ook de eigen verdediging onder druk staat.

Twitter avatar ecvano Emilie van Outeren In de ‘Inzetbaarheidsrapportage Defensie’ van september vorig jaar stond nog iets fundamenteel anders #Defensie https://t.co/3pYgasL4XA