Gemeente Den Haag draait subsidiekorting terug

Den Haag wilde vier ton subsidie terugvorderen bij 25 instellingen, waarvan medewerkers te veel verdienen.

Het atrium van het stadhuis in Den Haag. Foto Sash Alexander / ANP

Gemeente Den Haag draait de subsidiekorting bij 25 instellingen terug, nadat de Raad van State de maatregel eerder afkeurde. De subsidiekorting was bedoeld als straf, omdat medewerkers van de gekorte instellingen meer dan 178.000 euro, het ministersalaris, verdienden.

Het college van Den Haag kondigde de subsidiekorting in april aan. Het wilde voor ruim vier ton terugvorderen bij de 25 instellingen. Den Haag vindt het onaanvaardbaar dat publieke middelen worden gebruikt voor „bovenmatige beloningen” in de publieke sector. Na een uitspraak in een andere zaak van de Raad van State komt het college hier echter terug op de maatregel.

Parnassia

Op 4 mei oordeelde de Raad van State in hoger beroep dat de gemeente geen subsidie mocht terugvorderen bij verslavingskliniek Brijder. De bestuursvoorzitter van de kliniek, Parnassia Groep, verdiende volgens de gemeente te veel. Den Haag wilde het salaris aanpakken door Brijder minder subisidie toe te kennen. De Raad van State vond echter dat het toekennen van subsidies niet gebruikt mag worden voor inkomenspolitiek.

Gemeentes worstelen

Veel gemeentes worstelen met hoe ze topinkomens bij (semi)publieke organisaties, zoals zorginstellingen en woningcorporaties, moeten aanpakken. Onder meer de gemeentes Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Arnhem hebben het geprobeerd via subsidiekortingen.

In Eindhoven kwam het ook al tot een rechtszaak, waarin de rechter de gemeente verbood om normering van topinkomens via subsidies af te dwingen. Een verslavingskliniek kreeg in 2013 gelijk toen die betoogde dat die eis onvoldoende relatie heeft met het doel van de subsidie, namelijk verslavingszorg.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) is al jaren op zoek naar een manier om topinkomens aan te pakken. Hij wil dat de lokale overheden meer mogelijkheden krijgen om maatregelen te nemen.