EU: relocatie migranten schiet niet op

Slechts 1.500 migranten zijn tot nu toe herplaatst. Dat hadden er inmiddels 20.000 moeten zijn.

Een kind loopt tussen tenten in de terminal van een voormalige luchthaven in Athene, die nu als opvang wordt gebruikt.
Een kind loopt tussen tenten in de terminal van een voormalige luchthaven in Athene, die nu als opvang wordt gebruikt. Foto Thanassis Stavrakis / AP

Het schiet niet op met het herverdelen van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Slechts 1.500 migranten zijn tot nu toe herplaatst, terwijl de Europese Unie medio mei 20.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland herverdeeld had willen hebben. Ook het opnemen van Syriërs uit Turkije is nog nauwelijks op gang gekomen.

Dat meldt de Europese Commissie woensdag in een persbericht. De Commissie is niet te spreken over het gebrek aan progressie. “De voortgang moet versneld worden om te voorkomen dat migranten weer irreguliere routes gaan gebruiken”, schrijft de Commissie. Daarmee wordt gedoeld op riskante vaarroutes over de Middellandse Zee met krakkemikkige bootjes.

Wel zegt de Commissie dat er goede voorbereidingen worden gemaakt voor meer relocaties in de toekomst. Het is echter nog niet genoeg. “Het is zeer belangrijk dat er meer werk gemaakt moet worden met de relocatie van migranten, gezien de humanitaire situatie in Griekenland en de toenemende migrantenstroom naar Italië”, aldus de Commissie. De herplaatsingsmaatregel is bedoeld om de druk op die twee landen te verminderen.

Vorig jaar werd afgesproken dat 120.000 migranten zouden worden herverdeeld over de Europese Unie. De afgelopen twee maanden zijn slechts 355 migranten herverdeeld, waarmee het totaal op 1.500 komt sinds de deal werd beklonken.

Turkije-deal

Naast het akkoord van vorig jaar werd in april jongstleden een deal gesloten met Ankara. Daarin werd afgesproken dat Nederland Syrische vluchtelingen zou opnemen uit Turkije. In ruil daarvoor zou Ankara economische migranten binnen de deur houden en terugnemen uit de EU. Ook kan Turkije meer economische steun van de EU tegemoet zien en worden visumvereisten geschrapt voor Turken die naar de Schengenzone willen reizen.

Volgens de afspraak neemt de EU in eerste instantie één Syriër op voor elke Syriër die Turkije weer terugneemt vanuit Griekenland, tot een maximum van 72.000. Sinds het sluiten van de deal zijn slechts 177 Syriërs uit Turkije opgenomen door de EU. Ook hier moet de Unie meer werk maken van herhuisvesting, aldus de Commissie.