Een PVV voor moslims. Dat was toch niet de bedoeling?

Opinie DENK beloofde de verruwing van het debat te bestrijden maar ontwikkelde zich tot een onderbuikpartij voor moslims die zich wentelen in slachtofferschap, meent Ibrahim Wijbenga.

Oud PVV-er Cor Bosman noemde Selçuk Öztürk ooit „een stuk uitgekotst halalvlees, gemaakt van Turks varken”. Dat was in 2012, toen Öztürk nog PvdA-Statenlid in Limburg was. Öztürk, die naar verluidt zo aangeslagen was dat hij overwoog om zich uit de politiek terug te trekken, ontving massale steun. „Het enige wapen dat tegenover dit soort uitlatingen staat, is waardigheid”, zei hij in De Limburger). „Die moeten we blijven uitdragen, ook om de rust in Roermond te bewaren. Ik ben nog erg uit mijn doen door alle ontwikkelingen.”

Vijf jaar later blijkt het slachtoffer zelf een wrokdragende dader te zijn geworden. Van waardigheid geen glimp meer.

Wellicht bedoelden Öztürk en collega Tunahan Kuzu het goed toen zij de zetels die hun waren toevertrouwd door de PvdA gebruikten voor de afgesplitste tweemansfractie DENK. Ze wilden de strijd aanbinden tegen verharding en verruwing van het maatschappelijke debat, schreven zij in hun beginselverklaring. Wie weet wilden ze echt een poging doen om het gebrul van Wilders te pareren.

Helaas. Er is niets van terecht gekomen. Integendeel. In plaats van pareren zijn de DENK-mannen gebiologeerd geraakt door Wilders en zijn gedrag gaan kopiëren. Ze verzinnen complottheorieën, voeren karaktermoorden uit en zetten minister Asscher weg als Joodse belangenvertegenwoordiger. DENK valt bondgenoten aan in plaats van vijanden.

Bij de PVV zullen ze zich in de handen wrijven, omdat DENK de vooroordelen over en stereotypen van moslims alleen maar lijkt te bevestigen.

Hoe doet DENK dat? Als eerste de kwestie over de Armeense genocide. Een motie over het bespreekbaar maken van de erkenning daarvan werd breed gesteund in de Kamer. Wat doen Öztürk en Kuzu? Ze vragen een hoofdelijke stemming aan. Daardoor is er beeld en geluid van alle afzonderlijke Kamerleden. Hierdoor kunnen zij Turks-Nederlandse Kamerleden van andere partijen op komaf aanspreken. DENK eist cliëntelisme.

De mannen van Denk bevestigen de vooroordelen over moslims alleen maar

Tweede voorbeeld. Öztürk en Kuzu vragen per motie om beveiliging van alle 450 moskeeën, zoals ook de synagogen beveiligd worden. Dat doen ze hoewel ze heel goed weten dat niet alle moskeeën bescherming nodig hebben en maatwerk op gemeentelijk niveau volstaat. Ook hier vragen zij een hoofdelijke stemming aan, met als doel de Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Ahmed Marcouch (PvdA) voor het blok te zetten.

DENK slurpt en genereert negatieve energie, en dat gaat ten koste van de kracht die nodig is om echte problemen op te lossen; segregatie, armoede, gewelddadig extremisme en werkloosheid.

In een debat met Kamerlid Malik Azmani (VVD) zei Kuzu het opvallend te vinden dat de VVD voor de asielportefeuille „een exotische naam naar voren schuift”. Weer die suggestie dat er een vorm van verraad wordt gepleegd en biculturele Nederlanders slechts katvangers zijn.

Preventieve aanpak vanuit moslimgemeenschappen tegen gewelddadig extremisme doet DENK af als „Stasipraktijken”. En een imam die Nederland waarschuwt voor terrorisme, krijgt in Kamervragen van DENK consequent de titel ‘subsidie-imam’. Enkel om hem als persoon te beschadigen, zoiets dient geen politiek doel. De partij gebruikt Facebook om aanhangers te mobiliseren voor haatcampagnes richting tegenstanders.

Zo groeide de partij in recordtijd uit tot de onderbuikpartij van de allochtone gemeenschap. Er is niks mis met een onderbuik, maar wel als daarmee het denken stopt.

DENK leeft van verdachtmakerij en verdeeldheid, en levert geen enkele constructieve bijdrage aan het debat.

Moslims, gebruik je verstand, koester het hart. Laat niet toe dat DENK bij voortduring de etnische kaart trekt en je identiteit versmalt tot het land van je voorouders. Laat je geen tweederangsburgerschap of slachtofferschap aanpraten. Geef liever zelf ruimte aan je diversiteit, wees een zelfbewuste burger die zowel Nederlander als moslim kan zijn.