Volwassen flexwerkers krijgen vaker vast dienstverband

Het aantal freelancers in Nederland blijft groeien. Inmiddels gaat het om ruim 1,7 miljoen mensen.

Deze vrouw werkt thuis. Foto Roos Koole/ANP

Het aantal werknemers met flexibel dienstverband boven de 25 jaar dat doorstroomt naar een vast dienstverband wordt steeds groter. In het eerste kwartaal van 2016 ging het om 15 procent van alle volwassen flexwerkers, het hoogste percentage in zeker drie jaar.

Het gaat specifiek om flexwerkers tussen de 25 en 75 jaar die na drie maanden met een flexibel dienstverband een vast contract krijgen aangeboden, zo meldt het CBS. Onder jongere flexwerkers nam het percentage doorstromers juist iets af naar 8,3 procent. In totaal krijgt 12,1 procent van alle werknemers met een flexibel dienstverband na drie maanden een vaste aanstelling.

Het aantal mensen dat juist na drie maanden freelancen werkloos raakt, steeg in de eerste drie maanden van 2016 licht ten opzichte van vorige kwartalen. Was dit aantal op het laagste punt vorig jaar nog 3,2 procent, nu is het aantal mensen dat na drie maanden weer op straat staat 3,9 procent.

Steeds meer freelancers

Het aantal mensen dat als freelancer aan de slag gaat in Nederland blijft groeien. Inmiddels gaat het om ruim 1,7 miljoen mensen, circa honderdduizend meer dan twee jaar geleden. De stijging is volgens het CBS het sterkst onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar, maar in alle leeftijdsgroepen nam het aantal freelancers toe.

Uit een enquête die het CBS samen met TNO heeft gehouden blijkt dat bijna 20 procent van alle werknemers behoefte zegt te hebben aan flexibiliteit. Zekerheid heeft wat betreft deze groep geen prioriteit. Vooral onder parttimers blijkt freelancewerk populair.