Huisaccountant speurt naar fraude hogeschool na publicatie NRC

Hogeschool Utrecht Voorzitter Jan Bogerd van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht wil onderzoek naar fraude.

De huisaccountant van de Hogeschool Utrecht (HU) onderzoekt mogelijke fraude bij de hbo-instelling. Aanleiding is een publicatie in NRC over integriteitskwesties op de hogeschool, en aantijgingen van zelfverrijking en nepotisme tegen de verandermanagers die de moeizame reorganisatie van de HU begeleiden.

Jan Bogerd, voorzitter van het college van bestuur (CvB), zegt op 2 april opdracht te hebben gegeven aan huisaccountant PWC om forensisch onderzoek te doen naar de meldingen van fraude en onregelmatigheden. PWC-onderzoekers spreken de komende dagen met betrokkenen en doen financieel onderzoek in de administratie.

Vriendjespolitiek

Het NRC-artikel beschreef de botsing tussen „mannen in pakken” – extern ingehuurde managers uit het bedrijfsleven – en het reguliere hogeschoolpersoneel. Verder ging het om een aantal opvallende betalingen, aan en door de externe managers. Ook uitten (oud-)medewerkers en hoogleraar accountancy Jan Bouwens kritiek op de manier waarop meldingen hiervan waren onderzocht.

Een intern onderzoek door de controller van de hogeschool naar de betalingen bracht geen malversaties aan het licht, maar PWC wil zich volgens Jan Bogerd „een eigen oordeel” vormen, voordat de jaarrekening over 2015 kan worden goedgekeurd.

Daarnaast onderzoekt PWC nieuwe aantijgingen, waaronder een brief met een puntsgewijze opsomming van vriendjespolitiek in het veranderteam van de hogeschool. De brief werd medio april anoniem verstuurd naar diverse media en ook op de hogeschool zelf verspreid.

Bogerd zegt dat hij de afgelopen twee maanden met andere leden van het CvB „intensiever het gesprek aangegaan” is met studenten en (oud-)medewerkers. Hij is tot de conclusie gekomen dat een deel van de onvrede hem de afgelopen jaren niet heeft bereikt, terwijl dat wel had gemoeten.

„We hebben brieven en telefoontjes gekregen en zo’n 400 mensen tijdens speciale sessies gesproken. Het is in een aantal gevallen niet goed gegaan, en sommige verhalen kenden wij als CvB niet. De afstand met de werkvloer is te groot geworden, door teveel managementlagen. Daar gaan we wat aan doen.”

‘Plattere’ organisatie

De reorganisatie had juist tot doel de afstand te verkleinen. Faculteiten worden opgeheven; de opleidingsinstituten blijven over. De ondersteunende diensten zijn ingekrompen, de computersystemen vereenvoudigd.

„Begin volgend jaar is de veranderopdracht afgerond, verdwijnt het team dat daarvoor verantwoordelijk is en willen we op cruciale plekken weer vaste medewerkers aannemen. Dan moet dit een ‘plattere’ organisatie zijn, en verwachten we dat problemen uit de organisatie eerder bij ons als CvB terecht komen”, zegt Bogerd.

De onderwijsinspectie heeft vragen gesteld over de uitvoering van de reorganisatie, zegt Bogerd. Die vormen donderdag onderwerp van gesprek tijdens een overleg met de inspectie. Tenslotte heeft de hogeschool zelf een bureau voor bedrijfsrecherche ingehuurd om te achterhalen hoe er vertrouwelijke persoonsgegevens en financiële data konden uitlekken. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens werd in april melding gemaakt van een „datalek”. Binnen de hogeschool, vooral onder docenten en in het hogeschoolblad, is openlijke discussie over alle veranderingen en de manier waarop ze tot stand zijn gekomen.

Lees ook het NRC-artikel van 2 april dat de botsing beschreef tussen extern ingehuurde managers en het reguliere hogeschoolpersoneel: Mannen in pakken op de hogeschool