De Keulse doofpot

Na de aanrandingen rond nieuwjaar in Keulen kregen de media ervan langs. Terecht of niet? Drie beweringen gefactcheckt.

Illustratie Anne van Wieren

Waarom staat dit niet op de voorpagina’s? Wij willen gezichten zien! Verdomme, mensen! Waar is de verontwaardiging? Waar is de woede?

In de Nieuwjaarsnacht van Keulen werden honderden vrouwen betast, bestolen en sommigen verkracht. Boze columnisten, opiniemakers en lezers riepen in de maanden daarop niet alleen de politie ter verantwoording. Ook de media moesten het ontgelden. Waarom stond dit niet in de krant? Waarom verzwegen ze de afkomst van de daders? Waar waren de slachtoffers?

Op verzoek van NRC analyseerden Nel Ruigrok en Carina Jacobi van LJS Nieuwsmonitor de berichtgeving over Keulen in de vijf grootste Nederlandse kranten. In de eerste twee maanden van dit jaar (tot 26 februari) verschenen er 340 artikelen waarin de gebeurtenissen in Keulen genoemd werden, in 176 daarvan stond het onderwerp centraal.

Waarom kregen de media zoveel kritiek? Een reconstructie in drie verwijten.