Beveiligers voeren deze week nog ‘korte acties’ op Schiphol

De beveiligers eisten een lichtere werkdruk en betere arbeidsomstandigheden.

Archiefbeeld. Beveiliging op Schiphol. Foto Jerry Lampen / ANP

De bewakers op Schiphol gaan later deze week korte acties houden om te protesteren tegen de toegenomen werkdruk. Dat heeft FNV dinsdag aangekondigd. Wanneer de acties precies zullen plaatsvinden, is volgens de vakbeweging nog niet besloten.

De acties volgen op een inmiddels verstreken ultimatum dat FNV Beveiliging had gesteld. Daarin werd geëist dat er verbeteringen werden aangebracht in de werkdruk van de bewakers en de arbeidsomstandigheden, zoals het aantal uren dat ze op een dag moeten staan. Schiphol zei wel bereid te zijn afspraken te maken, maar achtte sommige eisen praktisch niet haalbaar.

FNV zegt in eerste instantie zo min mogelijk hinder voor de reizigers te willen veroorzaken, maar dreigt wel de druk verder op te voeren als er geen “bevredigend antwoord” komt van de beveiligingsbedrijven en de luchthaven.

Aanleiding voor het ultimatum is de toename van de werkdruk die volgens FNV sinds de invoering van Central Security is ontstaan. Sinds de zomer wordt er niet meer bij de gates, maar bij centrale zones gecontroleerd op verboden goederen. 89 procent van de beveiligers zegt sindsdien grotere werkdruk te ervaren. Bijna zeven van de tien zeggen daardoor minder alert te zijn.

Lees ook over de invoering van Central Security: De passagier is een klant, geen verdachte

Schiphol liet het ultimatum verstrijken omdat er al serieus gewerkt zou worden aan een oplossing voor de klachten van de beveiligers. De luchthaven noemt de aangekondigde acties “volstrekt prematuur” en ondermijnend voor “het traject van constructief overleg”. Een beveiligers zegt in het statement van FNV te vinden dat de maatregelen te lang op zich laten wachten:

“We zijn er nu klaar mee. Mijn collega’s en ik wachten er al zes jaar op dat er iets aan de enorme werkdruk wordt gedaan. Genoeg is een keertje genoeg. Of er komen afspraken over het oplossen van de problemen òf we gaan met elkaar praten over hoe we de druk kunnen opvoeren.”