Scooters stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan mag

Scooters stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan mag. Dat valt te concluderen uit onderzoek van TNO naar twee scooters – een SYM en een Piaggio.

Scooters stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan mag. Dat valt te concluderen uit onderzoek van TNO naar twee scooters – een SYM en een Piaggio.

En dat is tegelijk het probleem. Twee is een nogal beperkte onderzoeksgroep. Maar op basis van die twee scooters die al in 2013 zijn getest, zijn wel landelijke uitstootcijfers bepaald. Die cijfers spelen nu een rol in beleid van gemeentes die scooters verbieden en milieuzones instellen.

Scooters zitten de overheid al tijden dwars. Mensen klagen over geluidsoverlast, stank en opgevoerde versies die te hard over het fietspad rijden. Bovendien blijkt niet alleen uit het TNO-onderzoek, maar ook uit andere studies dat er scooters rondrijden die de uitstootnormen ver overschrijden.

Maar niemand weet om hoeveel scooters het gaat. Het is niet bekend hoeveel die dan in de praktijk uitstoten, hoeveel opgevoerde scooters (nog veel viezer) er rondrijden en hoe slecht dat allemaal is voor de gezondheid.

En er is nog een vraag: zijn de officieel goedgekeurde scooters eigenlijk wel dezelfde scooters als die bij de klant belanden? Wordt er gefraudeerd? Een van de twee scooters die TNO nieuw bij de dealer had gehaald, voldeed pas aan de normen nadat er allerlei onderdelen waren vervangen. Net als bij auto’s vòòr het uitbreken van het dieselschandaal is duidelijk dat iets niet klopt met de uitstoot, maar niet wat. Alle betrokken partijen wijzen naar elkaar.

Binnenkort stuurt het ministerie van Infrastructuur een nieuw overzichtsrapport van TNO – in bezit van de krant – naar de Tweede Kamer. Daar staat de studie uit 2013 in, plus nieuwe onderzoeken en een literatuuroverzicht. Er blijkt vooral uit dat er weinig feiten bekend zijn.

Wat wel bekend is, rechtvaardigt verder onderzoek. De ene scooter stootte 18 maal de toch al ruime norm voor koolmonoxide uit, de ander 1,7 maal de norm voor koolwaterstoffen. Vooral die laatste stoffen zijn suspect. Koolwaterstoffen bevorderen de vorming van schadelijke deeltjes in de lucht en benzeen, een koolwaterstof, is kankerverwekkend. Aan de totale hoeveelheid luchtverontreiniging dragen scooters niet zo veel bij, maar het effect van achter een scooter bij het stoplicht staan is niet goed onderzocht.