Gemeenten krijgen minder geld voor méér bijstand

Het aantal mensen in de bijstand groeit nog steeds, maar het CPB voorspelt een daling en dus komt er minder geld voor uitkeringen.

Gemeenten krijgen 144 miljoen euro minder voor de bijstandsuitkeringen dan eerder was toegezegd, omdat het ministerie van Sociale Zaken ervan uit gaat dat het aantal bijstandsgerechtigden dit jaar daalt.

Dat heeft het ministerie aan de gemeenten laten weten. Die voelen zich erdoor overvallen en maken zich grote zorgen: zij zien het aantal bijstandsgerechtigden tot nu toe alleen maar toenemen. De Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart (SP), voorzitter van de VNG-commissie Werk en Inkomen, heeft deze week namens de gemeenten bij het ministerie om opheldering gevraagd.

Sociale Zaken volgt een rekenmodel van het CPB waaruit een verwachte daling komt van 10.000 bijstandsuitkeringen. Vliegenthart: „Als dat een juiste voorspelling is, zou er nu ineens iets dramatisch moeten veranderen. Maar mijn glazen bol zegt dat dat niet zal gebeuren.”

Uit CBS-cijfers blijkt ook dat het aantal bijstandsgerechtigden juist toeneemt, vooral onder 45-plussers en jongeren. Er zijn nu zo’n 456.000 bijstandsgerechtigden.

De gemeenten krijgen dit jaar ruim 5,6 miljard euro voor de uitkeringen. In het najaar wordt het definitieve budget vastgesteld. „Ik krijg nu te maken met een korting in mijn lopende begrotingsjaar”, zegt wethouder Patrick Welman (CDA) uit Enschede. „Dat betekent dat ik moet bijsturen en andere dingen die goed zijn voor de economische aantrekkelijkheid van Enschede, niet kan doen.” In Enschede stijgt de bijstand met bijna 1 procent. Dat is minder dan in de meeste grote steden. Welman: „Het lukt ons om de uitstroom naar werk hoog te houden, maar de groep langdurige bijstandsontvangers groeit.”

Volgens de vereniging van sociale diensten Divosa is het „niet realistisch” om een grote daling in de bijstand te verwachten. „Gemeenten moeten dan eerst ook nog de groei van begin dit jaar wegwerken”, zegt financieel beleidsmedewerker Evert Jan Slootweg. „Dat is niet te doen.”

In de grote steden is met verbazing gereageerd. De Amsterdamse en Rotterdamse wethouders werk en inkomen legden gezamenlijk op het ministerie uit dat zij jaarlijks toeleggen op de uitkeringen. Vliegenthart en zijn collega Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) verwachtten enkele weken geleden nog dat het Rijk juist zou bijpassen.

Volgens een vergelijking van Divosa had in Amsterdam 42 procent van de mensen van wie de uitkering vorig jaar werd beëindigd, werk gevonden. In Rotterdam lag dat percentage op 35 procent. In Rotterdam was ‘handhaving’ in 18 procent van de gevallen de reden voor beëindiging, in Amsterdam 13 procent. Die cijfers weerspiegelen de verschillen tussen de steden die, zo zeggen de wethouders in deze krant, ideologisch gemotiveerd zijn.