Advies: 2,2 miljoen extra voor TivoliVredenburg

Een commissie onderzocht de financiële problemen bij TivoliVredenburg en adviseert de subsidie te verhogen.

De gemeente Utrecht moet TivoliVredenburg 2,2 miljoen euro extra subsidie per jaar geven, boven op de 8 miljoen die het nu jaarlijks krijgt. Dat adviseert een onafhankelijke commissie onder leiding van de Amsterdamse oud-wethouder Cultuur Carolien Gehrels. Deze onderzocht op verzoek van het Utrechtse gemeentebestuur de financiële problemen bij het muziekcomplex, dat sinds de opening in juli 2014 kampt met een exploitatietekort.

De gemeente ving de tekorten – inmiddels opgelopen tot zo’n 5 miljoen euro – tot nu toe op.

Ook de bouw van TivoliVredenburg pakte veel duurder uit dan geraamd – de kosten liepen op tot 156 miljoen euro in plaats van 98,6 miljoen. De commissie heeft dat onderwerp bewust buiten beschouwing gelaten. De Utrechtse Rekenkamer concludeerde eerder al dat de gemeente onvoldoende de regie heeft gehouden bij de bouw. Ook waarschuwde het toezichtsorgaan dat „de culturele ambities, financiële begroting en gemeentelijke subsidie” voor het muziekcentrum „niet met elkaar in balans” zijn.

De commissie die vervolgens werd ingesteld moest vooruitkijken naar de toekomst. Na alle kritiek op het muziekcentrum is het rapport opvallend positief. „TivoliVredenburg is voor de identiteit en uitstraling van Utrecht een kantelpunt”, zegt Gehrels. „Het is een uniek gebouw dat zich qua capaciteit en diversiteit in programmering kan meten met andere grote muziekgebouwen in Nederland.”

Wel blijkt het gebouw, ontworpen door vijf architecten onder wie Herman Hertzberger en Jo Coenen, in sommige opzichten inefficiënt, waardoor de exploitatie duurder is dan geraamd. Er is bijvoorbeeld meer bewaking nodig en de schoonmaakkosten zijn hoger dan gedacht. Ook moesten er aanpassingen worden gedaan om het gebouw toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

„Wij vinden het verstandig om de ambitie voor TivoliVredenburg heel hoog te houden”, zegt Gehrels. „Dat past bij Utrecht als muziek- en festivalstad en bij de sprong voorwaarts die de stad wil maken. Vandaar dat wij aanraden de subsidie te verhogen.”

TivoliVredenburg zou structureel 1,8 miljoen euro extra moeten krijgen voor de hogere kosten die het gebouw met zich meebrengt en tijdelijk, in 2017-2020, 4 ton per jaar voor verbetering van de zakelijke prestaties en de programmering. Ook het weerstandsvermogen, de financiële buffer, moet omhoog. De gemeente moet hiervoor eenmalig 1,1 miljoen euro uittrekken. De wethouder van Cultuur zal volgende week reageren.