Huren gaan 1 procent omhoog

De huren van sociale woningen gaan per 1 juli gemiddeld met 1 procent omhoog, blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes. Voor de lagere inkomens (tot 34.678 euro) ligt dit percentage op 0,7 procent. Dat is een minder sterke stijging dan in voorgaande jaren.

In 2014 steeg de gemiddelde huur nog met 3,6 procent en in 2015 met 2,2 procent. Voor de lagere inkomens stegen de huren in die jaren met respectievelijk 3,6 en 1,8 procent.

De beperkte stijging is in lijn met het sociaal huurakkoord. Dat is de vrijwillige overeenkomst tussen de corporatiekoepel en de Woonbond, de belangenvereniging van huurders. Het akkoord werd

gesloten met het doel sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Aedes verenigt 363 woningcorporaties. Tezamen verhuren zij 2,4 miljoen sociale woningen. Voorzitter Marc Calon: „Corporaties staan voor hun huurders en betaalbare woningen. Niet voor niets hebben wij met de Woonbond afgesproken de huren gematigd te laten stijgen. Nu voegen we de daad bij het woord; mensen met weinig inkomen krijgen dit jaar nauwelijks huurverhoging. Dat is een goede zaak.” (NRC)