Eén op tien Nederlanders mist sociaal netwerk

Bijna één op de tien Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit een maandag gepresenteerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bij ouderen of mensen met beperkingen gaat het om ongeveer één op de vijf mensen. Het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 brengt in kaart hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse volwassenen in 2014 zorg en ondersteuning ontvingen, welke soorten hulp dit waren en door wie de hulp werd geboden. Het onderzoek loopt van april 2014 tot het voorjaar van 2017. Gedurende die periode doen 7.000 zelfstandig wonende Nederlanders mee aan het onderzoek. Uit de cijfers blijkt dat zo’n 2,2 miljoen Nederlanders die zelfstandig wonen hulp krijgen bij dagelijkse handelingen, vooral in het huishouden. Huishoudelijke hulp wordt met name door mantelzorgers verleend, persoonlijke verzorging en verpleging is vooral in handen van publiek gefinancierde professionals. Dat is ook hoe de zelfstandig wonenden het graag zien. (NRC)