Langdurig werklozen krijgen weer banen

Arbeidsmarkt Het aantal mensen dat langer dan een jaar zonder baan zit, daalde in een jaar tijd met 60.000. Maar 45-plussers komen moeilijk aan het werk.

Een hardnekkig probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt begint kleiner te worden. De langdurige werkloosheid, die de afgelopen tijd ondanks het economisch herstel hoog bleef, is in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk gedaald. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 604.000 werklozen, 60.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze afname komt vrijwel geheel voor rekening van de langdurig werklozen; hun aantal daalde met 57.000.

Volgens de definitie van het CBS is iemand langdurig werkloos als hij ten minste een jaar op zoek is naar een baan. Nog tot medio vorig jaar nam de langdurige werkloosheid in Nederland toe, hoewel de omvang van de economie weer groeit sinds 2014.

Een groep onder de langdurig werklozen die achterblijft zijn mensen van middelbare leeftijd en ouderen.

Het percentage werklozen van 45 jaar en ouder dat al langer dan een jaar zonder baan zit, is nu 59 procent. Dat is nauwelijks lager dan een jaar geleden. Bij 25-tot 45-jarigen nam de langdurige werkloosheid sterk af: van 44 tot 35 procent in een jaar tijd.

Het bevestigt een trend die al langer gaande is: vooral jongeren profiteren van het aantrekken van de arbeidsmarkt, die snel flexibeler wordt. Veel van het nieuw ontstane werk is op basis van tijdelijke (flex-) contracten of voor zzp’ers. Voor ouderen is het moeilijk aansluiting te vinden op die markt.

Ouderen moeten door overheidsbeleid langer doorwerken. Regelingen voor vervroegd pensioen zijn afgebouwd, de AOW-leeftijd is verhoogd en de WW is versoberd. Bovendien melden zich nu veel werkloze ouderen op de arbeidsmarkt die zich tijdens de crisis ‘ontmoedigd’ voelden om werk te zoeken.

De werkloosheid onder de beroepsbevolking is in Nederland gedaald van ruim 7 procent in begin 2015 naar 6,4 procent nu. In een notitie tekende de Nederlandsche Bank daar onlangs bij aan dat meer mensen op zoek zijn naar werk dan alleen geregistreerde werklozen. De ‘verborgen’ werkloosheid is hoger. Er zijn bijna een miljoen werkenden (werknemers en zelfstandigen) die meer uren willen werken. Zij komen niet voor in de werkloosheidsstatistieken.