‘Gigantisch veel klachten’ over vwo-examen Nederlands

Volgens het LAKS zijn er inmiddels 9.500 klachten binnengekomen. De scholieren hadden vooral moeite met de lengte van het eindexamen.

Foto ANP

Vwo-scholieren hebben vandaag massaal klachten ingediend over het eindexamen Nederlands. Dat zeg het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), dat inmiddels 9.500 klachten heeft geteld. De 38.500 duizend leerlingen die het examen maakten hadden vooral moeite met de lengte van het examen.

“De meesten kwamen niet toe aan de laatste twee vragen”, zegt Loran Hempenius, die de klachtenlijn bij het LAKS coördineert. Volgens Hempenius is Nederlands traditioneel een vak waar veel over geklaagd wordt. Vorig jaar leverde het vwo-eindexamen zelfs een recordaantal klachten op: 22.000. Dat op dit moment een paar uur na het examen al 9500 klachten binnengekomen zijn, is volgens Hempenius “gigantisch veel”. Hij verwacht dat morgen in de loop van de dag nog veel klachten binnenkomen.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om het Nederlands examen. Vooral de manier van toetsen - die volgens criticasters te veel nadruk op tekststructuur legt - is onderwerp van discussie. Taalkundige Rik Smit pleitte in een opiniestuk in NRC voor een “intelligentere, zij het intuïtievere beoordelingsmethode”, zoals het maken van een opstel of een samenvatting.

LAKS gaat de klachten nu verzamelen en inhoudelijk bekijken. Mocht het aantal klachten over de lengte van de eindexamens Nederlands buitensporig groot zijn, dan gaan ze dat overleggen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Als de klachten volgens het LAKS en CvTE gegrond zijn, kan de norm van het examen worden aangepast.

Donderdagochtend was ook het havo-examen maatschappijwetenschappen. Daarover zijn inmiddels 660 klachten binnengekomen, 5.700 scholieren maakten dat examen. Over het vmbo-examen dat door 18.000 scholieren werd gemaakt kwamen 1.300 klachten binnen.

Het vwo-examen Nederlands zelf maken? Dat kan hier.