Economie

Dit schrijven andere media vandaag

Dit zijn de belangrijkste zakelijke verhalen in andere media.

Ontslagbegeleiding leidt vaak tot werk in andere sector

Driekwart van de mensen die afgelopen jaar dankzij ontslagbegeleiding een nieuwe baan kregen, kwam terecht in een andere branche. Dat meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten, outplacementbureaus, reïntegratiebedrijven en andere dienstverleners op werkgebied.

OVAL onderzocht ruim 11 duizend zogeheten outplacementtrajecten, 7.500 daarvan resulteerden in een nieuwe baan. Dat is ruim tweederde, hetzelfde percentage als in 2014.

Een deel van de werknemers met een nieuwe baan veranderde behalve van branche ook van beroep. Een ambtenaar van de Belastingdienst werd docent biologie, een machinebediener van sigarettenfabrikant Philip Morris werkt nu als rijexaminator bij het CBR. Anderen bleven ongeveer hetzelfde beroep uitoefenen, maar dan in een andere sector.

Volgens OVAL-directeur Petra van de Goorbergh is structurele krimp een belangrijke reden dat aanstaande werklozen vooral buiten de eigen branche weer aan werk komen. Dit geldt vooral voor banen op mbo-niveau in het middensegment van de arbeidsmarkt.

“In de detailhandel zie je het ene na het andere faillissement, met V&D als grootste voorbeeld. Daar komen minder winkels voor terug. Dan heeft het weinig zin om een baan te zoeken in dezelfde sector, maar des te meer in bijvoorbeeld het onderwijs.”

Hoe hou je je medewerkers tevreden?

Als baas valt het niet altijd mee om je werknemers tevreden te houden. RTL Z sprak met Itamar Sharon, die een boek schreef over hoe je als werkgever het beste met je personeel om kunt gaan.

Volgens Sharon is het vooral voor de jongere generatie steeds belangrijker om plezier in hun werk te hebben. Een baas kan in vijf behoeften voorzien om hen tevreden te houden. De eerste is persoonlijk contact. Sharon raadt werkgevers aan om hun persoonlijk leven met medewerkers te delen en af en toe een biertje met ze te gaan drinken. Hierdoor voelen werknemers zich meer op het gemak en hebben ze niet het idee dat ze zich op het werk anders moeten gedragen dan thuis.

Ook waardering is belangrijk. Niet in de vorm van een bonus, maar door middel van complimenten en feedback.

“Oprechte complimenten zorgen ervoor dat je werknemers je sneller zullen vertrouwen, en ze voelen zich er door gewaardeerd.”

Vrijheid binnen een functie maakt personeel ook gelukkig. Geef medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken om later te beginnen, maar geef ze ook flexibiliteit binnen hun werk en laat ze af en toe nieuwe taken doen.

Inzicht in wat ze doen en waarom zorgt er ook voor dat mensen gemotiveerder op hun werk verschijnen, aldus Sharon.

“Mensen moeten gewoon het gevoel hebben dat als ze naar het werk gaan, ze niet alleen een radartje in het systeem zijn. Dat hun werk echt van toegevoegde waarde is.”

Tot slot speelt persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol. Werknemers moeten uitgedaagd worden, zodat ze kunnen groeien en ontwikkelen.

Resultaat Aegon valt tegen

Volgens het Financieele Dagblad is gisteren bij de presentatie van Aegon’s jaarcijfers niet alleen de solvabiliteit, maar ook het resultaat tegengevallen.

Normaal gesproken is de onderliggende winst bij de verzekeraar de maatstaf. Die kwam dit jaar uit op €462 miljoen, wat een paar procent hoger is dan vorig jaar, maar wel lager dan verwacht. De nettowinst staat er nog slechter voor, want die is gehalveerd tot 143 miljoen euro. Dit is te wijten aan tegenvallers bij beleggingen en ongelukkige effecten van derivaten die rentebescherming moesten bieden.

De waarde van nieuw verkochte producten daalde met 5% naar €133 mln als gevolg van de lage rente.
Het probleem van Aegon is dat de verzekeraar wat betreft resultaat indirect nog te afhankelijk is van de markten.

Polishouders kregen vroeger een vaste vergoeding, terwijl de meeropbrengst van de beleggingen naar de verzekeraar ging. Sinds de crisis is dit te duur geworden en verkoopt het bedrijf vooral producten zonder garantie, maar de marges daarop zijn lager. Ook is er nog een grote portefeuille aan traditionele polissen, die wel nog afhankelijk zijn van de markt.