Software ontdekt echte schrijver Wilhelmus

Petrus Datheen. De naam zal maar weinigen iets zeggen, maar volgens wetenschappers uit Utrecht, Amsterdam en Antwerpen is deze 16de-eeuwse dichter historisch van groot belang: hij, en niet Marnix van Sint-Aldegonde, zou de tekst van het Wilhelmus hebben geschreven.

De wetenschappers kwamen tot hun conclusie na onderzoek met computerprogramma’s die woordgebruik in verschillende teksten kunnen vergelijken. De software vergelijkt de schrijfstijl van teksten waarvan de auteur bekend is met anonieme teksten.

Algemeen werd aangenomen dat de edelman Van Sint-Aldegonde de tekst van het volkslied had geschreven. Hij verkeerde in de kringen van het Huis van Oranje Nassau rond 1570. Dat is de tijd waarin het lied geschreven moet zijn.

Het aanwijzen van Datheen als schrijver van het Wilhelmus – sinds 1932 het Nederlandse volkslied – biedt een oplossing voor problemen die er waren met andere toeschrijvingen. De schrijver van het Wilhelmus plaatste de tekst op een bestaande melodie, die van het Chanson de Chartres. Onderzoekers konden nooit vaststellen hoe de Wilhelmus-dichter die melodie kende. Datheen was volgens de wetenschappers als prediker aanwezig bij het beleg van Chartres in 1568 en zou daarom de melodie kennen. Volgens onderzoeker Mike Kestemont wordt het ultieme bewijs wellicht nooit gevonden.