‘OM wil klager over VU-econome vervolgen’

De klager zou de carrière van Karima Kourtit hebben geschaad met smaad en laster, schrijft de Volkskrant. Het OM kan het nieuws niet bevestigen.

Kourtit was bezig met haar promotie aan de Vrije Universiteit toen er in 2013 een anonieme klacht binnenkwam over plagiaat. Foto Koen van Weel/ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de anonieme klager vervolgen die voormalig VU-econome Karima Kourtit beschuldigde van wetenschappelijke fraude. Dat schrijft de Volkskrant. Met smaad en laster zou de klager haar carrière hebben beschadigd. Ook hoogleraar Peter Nijkamp van de Vrije Universiteit werd anoniem onder vuur genomen. Het OM kan het bericht, na vragen van NRC, echter niet bevestigen.

Justitie denkt volgens de Volkskrant voldoende aanwijzingen te hebben om de identiteit van de anonieme klager te achterhalen. Kourtit heeft haar vermoedens gedeeld en via diverse mails van de anonieme klager zijn twee ip-adressen achterhaald. De oud-werkneemster van de onderwijsinstelling wil geen namen noemen maar stelt tegenover de krant dat “het collega’s zijn” van haar “oude economiefaculteit”.

De zaak draait rondom beschuldigingen van plagiaat en zelfplagiaat aan het adres van Kourtit en haar promotor Nijkamp. De VU kreeg in 2013 een anonieme klacht binnen over het proefschrift van de promovenda. Een onderzoekscommissie stelde eerder plagiaat vast, waarop de econome haar promotiewerk mocht herschrijven.

Eerder deze maand oordeelde de rechter dat de VU als werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld tegenover Kourtit. De universiteit had terughoudender moeten opereren in het noemen van haar naam in persberichten over de kwestie. De VU mocht de anonieme klachten wel in behandeling nemen, maar had meer onderzoek moeten doen naar de motieven van de klager en aan Kourtit beter moeten uitleggen waarom de klachten in behandeling werden genomen.

Ook Nijkamp beschuldigd

De anonieme klager nam niet alleen Kourtit onder vuur, maar ook econoom Peter Nijkamp. Die werd de afgelopen jaren van plagiaat, zelfplagiaat en datamanipulatie beschuldigd. Na een NRC-publicatie liet de VU in 2014 het oeuvre van Nijkamp analyseren op hergebruik van eigen teksten zonder bronvermelding (zelfplagiaat). De commissie-Zwemmer oordeelde dat de overlap met eigen publicaties te groot was en sprak van een “twijfelachtige onderzoekspraktijk”.

De VU kondigde vorige week aan met een nieuw onderzoek te komen in de zaak-Nijkamp. Op die manier moet worden geinventariseerd hoe gebruikelijk het is binnen het vakgebied van Nijkamp dat in wetenschappelijke publicaties wordt verwezen naar eerder werk.

De afgelopen jaren is het werk van Nijkamp al verschillende keren tegen het licht gehouden. Een onderzoekscommissie van de VU concludeerde begin dit jaar dat de economen Peter Nijkamp, Karima Kourtit en Tüzin Baycan geen fraude met onderzoeksgegevens hebben gepleegd in dertien studies.

    • Jorg Leijten