Enige coulance met Athene

Afschrijven of niet afschrijven. Dat blijft de kwestie bij de besprekingen over de enorme Griekse staatsschuld. Maandag boekten de Europese ministers van Financiën enige voortgang bij het behandelen van de financiering van Griekenland, die zich concentreerde op de uitkering van een nieuwe tranche van vijf miljard euro uit het noodpakket van 86 miljard euro dat afgelopen zomer voor de poorten van de hel werd weggesleept.

De posities van de eerste helft van vorig jaar, toen de Griekse kwestie het debat in Europa zodanig domineerde dat de vluchtelingencrisis veel te lang onder de radar bleef, zijn goeddeels onveranderd. De Griekse regering voert, te midden van enorme maatschappelijke weerstand, moeizaam bezuinigingen en hervormingen door. De geldschieters keren hun leningen aan het land stukje bij beetje uit, waarbij de uitkering van een nieuwe, grote tranche aan leningen telkens zorgt voor een nauw bezworen crisis. Het Internationaal Monetair Fonds, één van de crediteuren, waarschuwt dat de financiële last van Griekenland te groot is om het land op eigen kracht er bovenop te laten komen.

Met name de noordelijke eurolanden weigeren financiële tegemoetkomingen, met een schuin oog naar groeiend binnenlandse weerstand. Alternative für Deutschland, de snel groeiende Duitse protestpartij speelt op dit moment een voorname rol in het islam- en vluchtelingendebat, maar dankt zijn ontstaan aan de Griekse crisis waarin Duitsland de grootste geldschieter is.

En zo komt de discussie telkens terug op het al dan niet verlichten van de Griekse staatsschuld. Die bedraagt zo’n 180 procent van het bruto binnenlands product. Het direct afschrijven van een deel van de schuld is politiek onmogelijk te verkopen aan met name de noordelijke kiezers in de eurozone, en waarschijnlijk in strijd met de no bail out-clausule die met de invoering van de euro van kracht is.

De alternatieve route die al meermalen gekozen is, is het verlagen van rentetarieven, omzetten van schulden naar beter te dragen vormen en het verlengen van de looptijd. Berekend is dat de maatregelen die daarbij al zijn genomen de werkelijke waarde van de Griekse staatsschuld al met de helft hebben teruggebracht.

Gezien de patstelling rond Griekenland lijkt een verdere verlichting op deze manier de beste optie. Fraai is het niet, maar pragmatisch handelen is voor minister Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, de enige route. Griekenland krijgt het zwaar te verduren bij de vluchtelingencrisis. Enige coulance is daar inmiddels wel bij op zijn plaats.