Radar Extra

Het is inmiddels tien jaar geleden dat het huidige zorgstelsel is ingevoerd. In 2006 werd het ziekenfonds ingeruild voor een verplichte particuliere zorgverzekering en deed de marktwerking zijn intrede in de zorg. Antoinette Hertsenberg maakt de balans op en onderzoekt wat het nieuwe zorgstelsel ons heeft gebracht en of de zorg efficiënter is geworden en in kwaliteit is gestegen. Ze spreekt hiertoe onder andere met Wouter Bos (bestuursvoorzitter VU Medisch Centrum), Marcel Levi (bestuursvoorzitter en internist AMC) en Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde).