Europese bevolking groeit grotendeels door migratie

De Nederlandse bevolking groeide de afgelopen vijftien jaar juist vooral dankzij een geboorteoverschot.

Migranten worden tegengehouden door de Slovaakse politie nabij de Slovaaks-Kroatische grens.
Migranten worden tegengehouden door de Slovaakse politie nabij de Slovaaks-Kroatische grens. Foto Darko Bandic/AP

De bevolking van de 28 Europese lidstaten is de afgelopen vijftien jaar (2000-2015) met ruim 4,5 procent gegroeid. Bijna vier vijfde van die groei werd veroorzaakt door migratie, de rest door natuurlijke aanwas. De Nederlandse bevolking groeide juist vooral dankzij een geboorteoverschot.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die maandag ter ere van Europadag zijn gepubliceerd. Met natuurlijke aanwas wordt het saldo van geboortecijfers min sterftecijfers bedoeld. Ondanks de groeiende Europese bevolking nam in een aantal EU-landen het aantal mensen af. Onder meer in Duitsland, Polen en Hongarije daalde het bevolkingscijfer met percentages tot 5 procent. In landen als Roemenië, Bulgarije en de drie Baltische staten daalde het bevolkingscijfers zelfs met meer dan 5 procent. In Ierland, Luxemburg en Cyprus groeide de bevolking juist met meer dan 20 procent.

Veel Nederlandse geboortes

De Nederlandse bevolking groeide tussen 2000 en 2015 met 6,5 procent; onlangs werd de 17 miljoenste inwoner van ons land geregistreerd. Die groei werd voor 72 procent veroorzaakt door een geboorteoverschot. Slechts iets meer dan een kwart van de groei volgde uit de komst van migranten. Tussen 2003 en 2007 was er zelfs sprake van een vertrekoverschot: er gingen meer mensen weg uit Nederland dan er bij kwamen.

Lees ook over de Nederlandse bevolkingsgroei: 17 miljoenste eerder immigrant dan baby

De afwijkende Nederlandse cijfers worden onder meer veroorzaakt doordat Nederlandse vrouwen relatief veel kinderen krijgen in vergelijking met vrouwen in de andere Europese lidstaten. Toch is ook het aantal geboorten in Nederland gedaald en was afgelopen jaar het geboorteoverschot erg laag. Dat werd in 2015 gecompenseerd door een hoog migratiesaldo, veroorzaakt door de vluchtelingencrisis.