12 procent kinderen leeft in gezin met laag inkomen

Ze kunnen minder vaak nieuwe kleren kopen en vaker niet mee op schoolreis dan hun leeftijdsgenoten.

Foto Bart Maat / ANP

Zo’n 12 procent van de kinderen leefde in 2014 in een gezin met een laag inkomen. Dat komt neer op 421.000 kinderen. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen hebben volgens het CBS, dat maandag cijfers publiceerde, een risico op armoede.

De gevolgen van het lage inkomen zijn dat de betreffende kinderen vaker verstek laten gaan bij activiteiten zoals een schoolreis, of minder vaak op muziekles of een sportvereniging zitten. 66 procent van de kinderen kan niet jaarlijks een week op vakantie, meer dan de helft kan niet regelmatig nieuwe kleren krijgen.

Voor 131.000 kinderen gold dat ze een risico liepen op langdurige armoede; zij leefden in 2014 minstens vier jaar in een gezin met een laag inkomen. Het CBS legt de grens voor een laag inkomen bij 1.920 euro per maand voor een twee-oudergezin met twee kinderen.

Het aantal kinderen met risico op armoede ligt nu weer op hetzelfde niveau als in 2005. Vanaf dat jaar werd een dalende lijn ingezet tot 2010. Toen waren er 314.000 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Dat steeg daarna weer jaarlijks, als gevolg van de economische crisis.

In Zuid-Holland zijn relatief de meeste kinderen met risico op armoede: 14,5 procent. Dat komt onder meer omdat één op de vier kinderen in Rotterdam ouders met een laag inkomen heeft. In de provincie Utrecht ligt het op een kleine 10 procent.