VU gaat citatiegewoontes bekijken in vakgebied econoom Peter Nijkamp

De Vrije Universiteit in Amsterdam start een vijfde onderzoek in de zaak rond econoom Peter Nijkamp, die de afgelopen jaren van plagiaat, zelfplagiaat en datamanipulatie is beschuldigd. Het onderzoek is, laat een woordvoerder van de VU weten, bedoeld om te inventariseren hoe in het vakgebied van Nijkamp in wetenschappelijke publicaties wordt verwezen naar eerder (eigen) werk. De universiteit volgt met haar onderzoek het advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Dit advies komt voort uit een klacht die Nijkamp bij het LOWI had ingediend, over een volgens hem onzorgvuldig en niet onafhankelijk uitgevoerd VU-onderzoek naar zijn oeuvre. De commissie-Zwemmer die het onderzoek uitvoerde concludeerde in haar eindrapport, dat de VU vorig jaar 17 maart openbaarde, dat Nijkamp uitvoerig, en soms omvangrijke tekstblokken uit eerder eigen werk recyclede, zonder bronvermelding. Dit is in de media zelfplagiaat gaan heten. De commissie had zich bij haar onderzoek beperkt tot 261 wetenschappelijke publicaties vanaf 1995. Volgens de commissie was het in 1995 al bekend dat deze manier van hergebruik problematisch was, ook al stond er tot voor kort officieel niks over in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Nijkamp bestrijdt dit.