Griepprik bij zwangere beschermt haar baby

Pasgeborenen van moeders die tijdens de zwangerschap een griepprik hebben gekregen hebben fors minder kans griep te krijgen in de eerste zes maanden van hun leven. Dat blijkt uit een grote Amerikaanse studie waarin dit is onderzocht in 250.000 moeders en kinderen (Pediatrics, 3 mei online).

In de studie was ongeveer 10 procent van de moeders tijdens hun zwangerschap gevaccineerd tegen de griep, de rest was ongevaccineerd. Onder de 638 kinderen die in de eerste zes maanden van hun leven een griepinfectie (bevestigd in een laboratoriumtest) kregen, waren er slechts 20 van gevaccineerde moeders. Volgens de onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Utah, is het risico dat zij griep krijgen dankzij moeders’ griepprik afgenomen met 70 procent, en het risico dat zij met complicaties in het ziekenhuis moeten worden opgenomen daalt met 80 procent.

Dat dit echt een effect is van de griepprik en niet een toevallige uitkomst, wordt volgens de onderzoekers gestaafd door het feit dat infecties met RSV (respiratoir synctitieel virus) in beide groepen evenveel voorkwam.

Pasgeboren kinderen kunnen zelf nog niet gevaccineerd worden omdat hun afweersysteem nog niet uitgerijpt is. Voor de bescherming tegen infecties zijn ze afhankelijk van hun moeder, die antistoffen doorgeeft aan haar kind via de placenta en later via de moedermelk.

Maar of het kind door vaccinatie van de moeder zelf een griepaanval kan pareren of dat het beter beschermd is doordat de moeder zelf niet ziek wordt, is niet op te maken uit het Amerikaanse onderzoek.

In de VS is de vaccinatiegraad voor griep onder zwangeren sinds de uitbraak van de Mexicaanse griep toegenomen van 10 procent naar ongeveer de helft. Gezien de uitkomsten van de studie pleiten de Amerikaanse onderzoekers er nu voor alle zwangeren standaard een griepprik te geven.

In Nederland wordt een griepprik alleen aangeraden voor ouderen en mensen met astma en diabetes. Zwangeren die niet tot zo’n risicogroep behoren, krijgen geen uitnodiging om zich te laten vaccineren.