Merkel moet niet opstappen, we hebben juist mensen als zij nodig

Ruud Koopmans stelt dat Merkel niet geloofwaardig meer is (30/4).

Ik was met name getroffen door de zin „Merkels roep om een ‘Europese oplossing’ is namelijk een gotspe, omdat zij het zelf is die de bestaande Europese oplossing – het Verdrag van Dublin – eenzijdig terzijde had geschoven.”

Merkel heeft geen bestaande regels terzijde geschoven. Het in 1990 gesloten Verdrag van Dublin is niet langer van toepassing. In 2003 is het omgezet in een EU-verordening (Dublin II), die in 2013 herzien is (Dublin III).

Koopmans beschouwt blijkbaar de Dublinregels als de bestaande oplossing voor de huidige vluchtelingenproblematiek. Indien die regels consequent zouden worden toegepast, zou dat tot gevolg hebben dat het overgrote deel van de in de EU aankomende asielzoekers niet verder komt dan die lidstaat waar ze arriveren – dus bovenal Griekenland en Italië.

Wie denkt dat Griekenland en Italië meer dan een miljoen asielzoekers zouden kunnen opvangen volgens de geldende Europese regels, is niet realistisch.

Ik denk dat Merkel, door de normale Dublinregels te doorbreken, juist een belangrijke Europese waarde in stand heeft willen houden, namelijk het verlenen van asiel aan vluchtelingen.

Het is geen tijd dat Merkel vertrekt: integendeel, we hebben klonen van Merkel nodig die de plaats innemen van die Europese regeringsleiders die weigeren asiel te verlenen aan wie dat nodig heeft.