Meerderheid raad wil eigen bijdrage omlaag

De PvdA, SP, GroenLinks en CDA – een meerderheid – dienen samen een voorstel in om de eigen bijdrage in de zorg te verlagen. Nu is het nog zo geregeld dat mensen met een inkomen tot 22.000 euro 13 euro per vier weken betalen; daarna loopt de bijdrage inkomensafhankelijk op. De vier partijen willen dat de ondergrens verhoogd wordt naar 25.000 euro. Daardoor betalen de middeninkomens, maar ook de hogere inkomens minder. Het voorstel gaat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): hiermee kunnen mensen met een chronische ziekte of handicap bij de gemeente zorg krijgen.