Gemeenten hielden vorig jaar honderden miljoenen over op hun Wmo-budget

Gemeenten hebben in 2015 honderden miljoenen overgehouden van hun Wmo-budgetten. Dat concluderen vakblad Binnenlands Bestuur en de NOS na een enquête onder bijna eenderde van de gemeenten. Het gaat naar schatting om zo’n 310 miljoen euro. Met name op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning werd flink overgehouden.

In 2015 werden de bijna vierhonderd gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, langdurige zorg aan hulpbehoevenden en arbeidsplekken voor gehandicapten. De overheveling ging samen met miljardenbezuinigingen door het Rijk. Nu blijkt hebben dat gemeenten hierdoor onder meer strenger indiceerden en een groter beroep deden op eigen kracht van hulpvragers.

De uitgaven op veel Wmo-gebieden bleven zo ruim binnen de perken. Zo geven bijna negen op de tien gemeenten aan dat zij geld overhielden op budgetten voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Het totale budget dat gemeenten in 2015 van het Rijk kregen voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo was 4,8 miljard euro. Voor huishoudelijke hulp hadden twee op de drie gemeenten eind 2015 nog geld in kas. Thuiszorginstellingen kwamen regelmatig in het nieuws door rode cijfers. TSN ging failliet. Op jeugdzorg boekten twee op de vijf gemeenten een positief saldo, terwijl één op de drie met rode cijfers te maken heeft. (NRC)