Stelling van de week: Handhaving evenementenvergunning schiet tekort

Gazons als een maanlandschap, bandensporen over de wortels van monumentale bomen, takken in de verdrukking door een oplegger. Het Park bij de Euromast had het zwaar te verduren tijdens de festivals van de voorbije dagen. Foto’s op Twitter roepen vragen op over het toezicht op naleving van de vergunningsvoorwaarden. De stelling luidt: handhaving evenementenvergunningen schiet tekort.

Ruud van der Velden, raadslid Partij voor de Dieren: „Op raadsvragen over grootschalige festivals in parken kreeg ik vorig jaar als antwoord dat de organisatoren wortels en kronen van oude bomen moeten beschermen. De schadefoto’s bewijzen dat ze maling hebben aan de regels en dat er niet wordt gehandhaafd. Het college beweert dat de organisatoren opdraaien voor de schade maar tot nu toe is eenmaal een rekening gestuurd, die niet betaald wordt.”

Niels de Zwarte, Bureau Stadsnatuur: „Door de schaal en frequentie van de festivals maken wij ons zorgen over kapitale bomen, broedende vogels en verdichting en zuurstofloosheid van de bodem. Ik geloof niet dat er wordt gecontroleerd op overtreding van de Flora- en Faunawet, een kerntaak van de gemeente. De schadefoto’s wekken de indruk dat festivals carte blanche krijgen.”

Koen ten Haken, organisatie Bevrijdingsfestival: „Wij respecteren de vergunningsvoorwaarden. Zo moeten we een aantal bomen omhekken. De dienst gemeentewerken controleert regelmatig. De oplegger waardoor takken in de verdrukking kwamen, heeft er maar even gestaan en de boom is niet beschadigd. De omgeploegde gazons zijn de erfenis van festival Oranjebitter dat pech had met de natte Koningsdag.”

Robbert van Heiningen, gemeente: „Zowel voor als na de festivals vindt een schouw plaats. Eventuele schade wordt berekend en verhaald op de organisatie. Die is verantwoordelijk voor de handhaving binnen het omhekte terrein. Door het slechte weer van de laatste tijd zijn veel parken in slechte conditie. Daarom stelden wij extra eisen zoals het gebruik van stalen rijplaten.”

Dennis Ebeli, organisatie festival Oranjebitter: „Wij hebben alles gedaan om schade aan het park te voorkomen maar door de vele regen gingen de stalen rijplaten schuiven. De gehavende gazons en platgetrapte grond worden hersteld. Ik weet niet wie dat betaalt. Daar is niet over gesproken.”