Vestia doet het beter dan verwacht

Het financieel herstel van woningcorporatie Vestia verloopt „voorspoedig” en de corporatie presteerde afgelopen jaar beter dan begroot. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde jaarstukken. De nettowinst nam flink toe tot 488,5 miljoen euro (was 72,5 miljoen in 2014). Dat komt vooral doordat het vastgoed en de financiële bezittingen van Vestia meer waard zijn geworden. De operationele winst was ruim 17 miljoen euro hoger dan begroot. Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op rentederivaten die het had afgesloten om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. (ANP)