Plasterk moet nieuw besluit nemen over tapgegevens

De weigering van de minister om tapstatistieken openbaar te maken is onvoldoende gemotiveerd, vindt Raad van State.

Foto ANP / Bas Czerwinski

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) moet een nieuw besluit nemen over of tapstatistieken van de geheime diensten toch niet openbaar kunnen worden gemaakt. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State woensdag, die vindt dat Plasterk onvoldoende kan motiveren waarom de gegevens staatsgeheime informatie zouden zijn.

De raad deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door privacyorganisatie Bits of Freedom, die de minister vroeg om tapstatistieken van de geheime diensten te verstrekken over de periode 1971-2013. Plasterk weigerde dit omdat het openbaar maken van deze gegevens inzicht zou geven in de ‘modus operandi’, oftewel werkwijze, van de AIVD. “Het kan duidelijkheid verschaffen over de capaciteiten van de AIVD en waarop de focus van de AIVD ligt”, aldus Plasterk. Dat zou een gevaar zijn voor de nationale veiligheid.

De Raad van State vindt dat Plasterk zijn besluit om de tapstatistieken niet te openbaren onvoldoende heeft gemotiveerd. De bestuursrechter wijst daarbij op een rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die eerder oordeelde dat tapstatistieken niet als staatsgeheime informatie kunnen worden beschouwd.

In een vergelijkbare zaak in januari kwam de Raad van State ook al tot het oordeel dat Plasterk zijn weigering om tapgegevens te verstrekken beter moet motiveren.

Bevoegdheden inlichtingendiensten verruimd

De zaken rond de tapstatistieken spelen op het moment dat het kabinet bezig is met het vernieuwen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De ministerraad keurde vorige maand een nieuw wetsvoorstel Plasterk goed waarin geregeld wordt dat de diensten op grotere schaal informatie van kabels mogen gaan aftappen. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Raad van State voorgelegd voor advies.