brieven

Nee, betere reparatie

Mulder e.a. pleiten voor herstel van de meerjarige brugklas (20/4), omdat vroege selectie in het onderwijs sociale ongelijkheid versterkt. Het probleem zit echter niet in vroege selectie, maar in gebrek aan latere reparatiemogelijkheden. De oplossing is om het normaler te maken tussentijds het niveau aan te passen aan de capaciteiten van de leerling. Dat zou ook voor afzonderlijke vakken moeten gelden, want iemand die goed is in wiskunde, is dat misschien niet in Nederlands. De mogelijkheid om vakken op verschillend niveau te kunnen volgen en examineren is de beste manier om recht te doen aan optimale talentontwikkeling. Vorig jaar heeft de Onderwijsraad een voorstel hierover van de staatssecretaris afgewezen, vanwege het mogelijk negatieve effect op de waarde van een diploma. Maar daar is weinig bewijs voor, zoals blijkt uit buitenlandse voorbeelden. Het is belangrijk dat dit voorstel alsnog wordt uitgevoerd, juist om de negatieve effecten van vroege selectie te verminderen.

NS

Weer een station dicht

Omineuze redenatie in het bericht over NS-station Geerdijk (30/4): „Geerdijk is, met 55 reizigers per dag, het rustigste station van Nederland en wordt daarom gesloten [cursivering van mij]”. Binnenkort zal dus het nu op één-na-rustigste station gesloten worden – enzovoort.

Hugo Verbrugh, Rotterdam

Turkije

Roma zullen weggaan

In de discussie over het opheffen van de visumplicht is er één groep Turken waar de EU nog geen rekening mee houdt. Dat zijn de bijna 2 miljoen Roma die volgens een schatting van de Raad van Europa in Turkije leven.

De levensomstandigheden voor veel van deze Turkse Roma zijn al decennialang erbarmelijk en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat een groot aantal van hen als eerste Turken gebruik zullen proberen te maken van die afgeschafte visumplicht. De afschaffing biedt ze eindelijk de mogelijkheid om hun geluk in Noordwest-Europa te gaan beproeven.

En ik verwacht niet dat Erdogan ze zal tegenhouden.

Julius op de Beke, Tervuren