‘Verblijfsvergunning intrekken als bekeerde migranten niet in christelijke God geloven’

De IND zou na een paar jaar kunnen toetsen of een bekeerde asielzoeker inderdaad nog gelooft, zegt Marco Vos van Stichting Gave.

In de kerk Het Open Hof van de Pinkstergemeente worden 12 vluchtelingen uit Iran en Afghanistan gedoopt. Foto: Kees van de Veen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou kunnen controleren of tot het christendom bekeerde vluchtelingen na een paar jaar inderdaad nog geloven. Als sprake is van een ‘schijnbekering’, kan de IND de verblijfsvergunning intrekken. Dat oppert Marco Vos, beleidsmedewerker van de interkerkelijke Stichting Gave, in gesprek met NRC. Gave adviseert kerken in de omgang met vluchtelingen.

De kerk moet ervoor waken niet te worden misbruikt voor een verblijfsvergunning, vindt hij. Het risico op een „dubbele motivatie” voor een bekering is volgens hem de afgelopen jaren gegroeid.

„Wij zijn er niet op tegen als de IND dat na drie jaar zou toetsen. Kerken willen een eerlijk proces”, zegt Vos. Hij denkt dat een toets „een extra motivatie voor bekeerlingen” kan zijn „om te groeien in hun geloof”. 

De IND heeft de mogelijkheid een verblijfsvergunning binnen vijf jaar in te trekken. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat een vluchteling zich niet aan voorwaarden houdt of niet eerlijk is geweest tijdens de procedure. Voor vluchtelingen uit moslimlanden (zoals Iran en Afghanistan) kan bekering een grond zijn om een verblijfsvergunning te krijgen, omdat het in die landen gevaarlijk is het christelijk geloof in het openbaar te belijden.

Als een bekeerde vluchteling na verloop van tijd niet meer naar de kerk gaat, hoeft dat overigens niet te betekenen dat de bekering daadwerkelijk onoprecht was, zegt Vos. Sommigen vinden dat God tegenvalt. Anderen raken in een depressie of worden zo opgeslokt door het leven dat het geloof op de achtergrond raakt.

„Dat betekent niet dat het geloof helemaal weg is. Het is niet zo zwart-wit.” 

Lees ook het interview met Marco Vos: Voor de ziel of voor asiel? En bekijk de fotoserie van een doop in Deventer