‘Verblijfsvergunning intrekken als bekeerde migranten niet in christelijke god geloven’

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou kunnen controleren of tot het christendom bekeerde vluchtelingen na een paar jaar inderdaad nog geloven. Als sprake is van een ‘schijnbekering’ kan de IND de verblijfsvergunning intrekken. Dat oppert Marco Vos, beleidsmedewerker van de interkerkelijke Stichting Gave. Gave adviseert kerken in de omgang met vluchtelingen.

De kerk moet ervoor waken niet te worden misbruikt voor een verblijfsvergunning, vindt hij. Het risico op een „dubbele motivatie” voor een bekering is volgens hem de afgelopen jaren gegroeid.

„Wij zijn er niet op tegen als de IND dat na drie jaar zou toetsen. Kerken willen een eerlijk proces”, zegt Vos in gesprek met NRC. Hij denkt dat een toets „een extra motivatie voor bekeerlingen” kan zijn „om te groeien in hun geloof”. 

Als een bekeerde vluchteling na verloop van tijd niet meer naar de kerk gaat, hoeft dat niet te betekenen dat de bekering daadwerkelijk onoprecht was, zegt Vos. Sommigen vinden dat God tegenvalt. Anderen raken in een depressie of worden zo opgeslokt door het leven dat het geloof op de achtergrond raakt.