Onderzoek naar OM Limburg om integriteit

Vermoedens misstanden De onderzoeksraad heeft voor het eerst besloten tot onderzoek bij het OM, na klachten van werknemers.

Illustratie Lex van Lieshout/ANP

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid begint een onderzoek naar het Openbaar Ministerie in Limburg om te kijken of „er sprake is van een angst- en afrekencultuur” binnen de justitiële organisatie.

De onderzoeksraad – een onafhankelijk overheidsorgaan waar ambtenaren vermoedens van misstanden bij rijksinstellingen kunnen melden – heeft na klachten van werknemers van het parket in Maastricht besloten tot nader onderzoek naar het functioneren van het OM in Maastricht.

De onderzoeksraad zegt te willen achterhalen of de omgangsvormen binnen het parket „een gevaar vormen voor het goed functioneren van de openbare dienst”.

Het onderzoek zal zich ook richten op „financiële belangenverstrengeling” bij de openbare aanbesteding van werken door het OM. Het gaat om vermoedens van bevoordeling van een echtgenoot van een officier van justitie bij het afhuren van ruimtes.

Het is voor het eerst dat het interne handelen van het OM op een dergelijke wijze zal worden onderzocht.

De procedure bij de onderzoeksraad is aangezwengeld door twee werknemers van het Openbaar Ministerie in Maastricht. Een van de klagers is een officier van justitie die geschorst is en tegen wie al drie jaar lang een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens computervredebreuk.

De andere melding komt van een medewerker van de afdeling beleid en strategie. Zij is recentelijk ontslagen omdat ze zou hebben geknoeid met declaraties. De beleidsmedewerker van het parket zegt te zijn gestraft nadat ze integriteitschendingen binnen het OM bij haar superieuren had gemeld.

Na gesprekken die een lid van de onderzoeksraad vorige maand voerde met de klagers heeft de raad op 15 april plenair besloten de melding ontvankelijk te achten en in behandeling te nemen.

De onderzoeksraad integriteit komt pas in actie als het „heel moeilijk is de misstand binnen de eigen organisatie aan de orde te stellen”. In verreweg de meeste gevallen wordt een melding wegens niet ontvankelijkheid terzijde gelegd.

Het onderzoek naar het OM zal worden geleid door voormalig korpschef uit Utrecht Peter Vogelzang en voormalig Tweede Kamerlid Mirjam Sterk (CDA).

Nog deze maand en in juni worden in Eindhoven hoorzittingen gehouden om melders „en een aantal sleutelfunctionarissen” binnen het OM te horen. Na het onderzoek wordt advies uitgebracht aan de organisatie.

Vorige week raakte de hoofdofficier van justitie in Maastricht Roger Bos nog in opspraak door een uitzending van het tv-programma De Aanklagers. Bos had vorig jaar in de Limburgse pers kritiek geuit op zijn eigen officier van justitie Dävid van Kuppeveld.

Bos zei dat zijn collega „te grote woorden” had gebruikt ten aanzien van verdachte hoerenlopers in de zogeheten Valkenburgse zedenzaak. Hij zou Van Kuppeveld daar op hebben aangesproken in een stevig gesprek.

Van Kuppeveld ontkende vorige week op televisie dat er zo’n gesprek geweest was.

Het college van procureurs-generaal laten weten „integriteitssignalen altijd serieus te nemen”. De top van het OM gaat „op korte termijn met de Onderzoeksraad in gesprek”.