Aanval op beltariefplafond

Het begint erom te spannen voor KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Ziggo. Ze zijn het niet eens met de maximumtarieven voor vaste en mobiele telefoniediensten die de toezichthouder op de telecombranche, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), in augustus 2013 heeft vastgesteld. Ze eisen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietiging van dit tariefplafond, omdat het zou leiden tot prijzen die lager liggen dan op een concurrerende markt het geval zou zijn. Het CBb heeft de kwestie voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met als centrale vraag: is het CBb überhaupt bevoegd een ACM-besluit te wijzigen dat stoelt op een aanbeveling van de Europese Commissie?

Advocaat-generaal Paolo Mengozzi bracht hierover vorige week advies uit aan het Hof. Wijziging van een ACM-besluit wordt het CBb „nergens verboden”, concludeert hij, maar het moet dan wel „uiterst omzichtig en voorzichtig” te werk gaan. Eigenlijk kan het CBb alleen afwijken op grond van „specifieke kenmerken van de Nederlandse markt”. Dat betekent dat het moet nagaan of de opgelegde maximumtarieven „evenredig en gerechtvaardigd” zijn in het licht van het doel van de Europese telecomwet. En dat doel is nu juist een einde te maken aan verschillen en tegenstrijdigheden in tariefstelling binnen de Europese Unie, die eerlijke concurrentie zouden schaden en uiteindelijk ook nadelig zouden uitpakken voor de bellers.

Kortom, als het Hof (dat waarschijnlijk voor de zomer beslist) het advies van Mengozzi overneemt, dan wordt het voor het CBb een hele hijs om van het ACM-besluit af te wijken en het tariefplafond te verhogen.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl