Rode Kruis opent giro 7244 voor Afrika

Hongersnood dreigt voor 42 miljoen Afrikanen die de gevolgen ondervinden van het weerfenomeen El Niño.

In Somaliland in de Hoorn van Afrika zorgt aanhoudende droogte voor grote voedsel- en watertekorten. Foto Feisal Omar/ Reuters

Het Rode Kruis heeft maandag gironummer 7244 geopend om een dreigende hongersnood voor 42 miljoen Afrikanen het hoofd te bieden. In verschillende landen op het continent zijn door aanhoudende droogte, veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño, grote water- en voedseltekorten.

In Ethiopië is de nood het hoogst. Het Oost-Afrikaanse land heeft te maken met de grootste droogteperiode in 50 jaar. Meer dan 10 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig en bijna 6 miljoen mensen hebben niet genoeg water of sanitaire voorzieningen.

Gevolgen El Niño

In Oost- en Zuidelijk Afrika hebben op dit moment ongeveer 1 miljoen kinderen extra medische hulp nodig wegens ernstige uitdroging of ondervoeding. Vanwege de dreigende hongersnood is in Malawi, Swaziland en Zimbabwe de noodtoestand uitgeroepen.  

De droogte is ontstaan door El Niño. Dit weerfenomeen treedt op om de paar jaar in de vorm van extreem droog én nat weer, als gevolg van opwarming van de Stille Oceaan nabij de evenaar. Deze opwarming is bijna voorbij, maar de ergste gevolgen dienen zich nu aan. In grote delen van Afrika bleef in maart de regen uit waardoor landbouw- en visserijoogsten volledig mislukten.

Vorige week liet OCHA, de VN-organisatie voor de coördinatie van humanitaire hulp, weten dat nu al meer dan 60 miljoen mensen in Afrika, delen van Azië en Latijns-Amerika getroffen zijn door El Niño. Zij hebben dringend hulp nodig.

Crisis duurt nog maanden

Het Rode Kruis wil de getroffenen in Afrika helpen met voeding, medische hulp, water en informatie over hygiëne. Naast deze noodhulp gaan hulpverleners putten en waterdammen bouwen en delen ze tabletten uit om drinkwater te zuiveren. Verder worden er waterputten hersteld, irrigatiesystemen aangelegd en wordt er voorlichting gegeven over de effecten van klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan.

De noodhulporganisatie verwacht dat de crisis nog maanden gaat duren.