De visarend broedt voor het eerst in Nederland

Nooit eerder in Nederland waargenomen: in het wild broedende visarenden. Al een paar weken zijn in de Biesbosch twee paartjes van de vogelsoort in de gaten gehouden door boswachters. Inmiddels blijkt een van de paartjes aan het broeden geslagen. Dat is een primeur voor Nederland, zegt Staatsbosbeheer. Visarenden zijn trekvogels die overwinteren in Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. De visarend heeft een kenmerkende manier van duiken, waarbij hij met de poten naar voren het water in duikt om grote vissen te vangen. De zeearend, een verwante soort, broedt sinds 2006 weer in Nederland, na eeuwen van afwezigheid. Die roofvogel komt inmiddels in veel natuurgebieden voor. (ANP)