De visarend broedt voor het eerst in Nederland

Een arendpaartje werd in de Biesbosch broedend waargenomen. Foto iStock

Nooit eerder in Nederland waargenomen: in het wild broedende visarenden. Al een paar weken zijn in de Biesbosch twee paartjes van de vogelsoort in de gaten gehouden en inmiddels blijkt één daarvan aan het broeden geslagen. Dat is een primeur voor ons land, zegt Staatsbosbeheer. Visarenden zijn trekvogels die overwinteren in Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. De visarend heeft een kenmerkende manier van duiken, waarbij hij met de poten naar voren het water in duikt om grote vissen te vangen. De zeearend, een verwante soort, broedt sinds 2006 weer in ons land, na eeuwen van afwezigheid. Die vogel komt inmiddels in veel natuurgebieden voor. (ANP)