Steeds vaker meldingen van verwaarloosd vee

In Nederland wordt steeds vaker melding gemaakt van verwaarlozing van vee. Vorig jaar kwamen zo’n zestig meldingen binnen bij het ‘vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren’, 20 procent meer dan het jaar ervoor. Dit jaar stevent het aantal meldingen af op een stijging van nog eens 50 procent. Ook bij het in beslag of bewaring nemen van runderen, varkens, schapen, geiten en kippen „zet de stijgende lijn flink door”, schreef staatssecretaris Van Dam (Landbouw, PvdA) onlangs aan de Kamer.