brieven

Beteugeling is nodig

„Wij danken onze welvaart aan kapitalisme”, betoogt Frank Boll (28/4). Geheel onzinnig is dat niet, maar aan een ongenuanceerde lofzang heeft niemand iets.

Een paar kanttekeningen:

– In een samenleving met enerzijds grote bevoorrechting en anderzijds grote achterstelling is de aanduiding „onze welvaart” dubieus.

– De onderste tachtig procent van de bevolking heeft haar kwaliteit van leven de afgelopen 150 jaar hard moeten bevechten op de kapitalistische bovenlaag.

– De zware arbeid van de werknemers en de toepassing van wetenschappelijke inzichten in het productieproces zijn altijd de ware krachten geweest die welvaart hebben voortgebracht.

– Het door Boll bejubelde kapitalisme, het kapitalisme van de klassieke leerboeken, bestaat niet en heeft ook nooit bestaan. De invloed van de rijkste vermogenden en van de grote bedrijven op de staat, monopolie- en kartelvorming, belemmering van de toegang tot vele markten, tariefmuren tegen niet gewenste concurrentie: dat zijn nog maar enige symptomen.

– Keer op keer blijkt dat het zogenaamde kapitalisme zichzelf binnen de kortste keren opblaast, als niet de staat te hulp schiet met enorme bedragen aan belastinggeld.

– De grote innovaties met ingrijpende invloed op de economie blijken meestal het resultaat van overheidsinitiatieven; pas als de risico’s klein geworden zijn, investeert het particuliere bedrijfsleven.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Conclusie: beteugeling van de macht van de grote concerns en van de met hen verbonden toplaag is noodzakelijk om de kwaliteit van leven in landen als Nederland in stand te houden.

Waarom de mensen balen van de politiek.

    • Daan Brouwer
    • Auteur van