Strengere kapitaaleisen

Zakenbanken staan onder druk door zorgen over de economie en ongunstige vooruitzichten voor de effecten- en derivatenhandel, veroorzaakt door de lage rente en de strengere kapitaaleisen voor financiële instellingen. Banken moeten meer kapitaal op hun balans aanhouden voor risicovolle beleggingen dan vijf jaar geleden. Dat maakt handel voor eigen rekening minder aantrekkelijk. Daarnaast speelt in de VS de politieke onzekerheid rond de presidentsverkiezingen en in Europa een mogelijk Brexit, en de impact daarvan op de Londense City. Is er nog een lichtpuntje? Ja. Een groeivertraging van de wereldeconomie kan gunstig uitpakken voor het aantal fusies of overnames. Aangezien lenen relatief goedkoop is, is het juist nu een interessante tijd voor bedrijven om via deze route hun omzet aan te jagen. Consolidatie in sectoren als energie, voeding, media en telecom liggen in het verschiet.