Twijfels over Leids onderzoek

Er is twijfel gerezen aan de objectiviteit van een Leids onderzoek naar etnisch profileren door de Haagse politie. De politieleiding zou de Universiteit Leiden erop hebben gewezen dat het onwenselijk is als de uitkomst van het onderzoek zou zijn dat de politie discrimineert.

Dat zou blijken uit via de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagde notulen van de politie Haaglanden door het onafhankelijke Buro Janssen&Janssen. De Leidse onderzoeker, criminologe prof. Joanne van der Leun, zou begrip hebben getoond voor de onwenselijkheid dat discriminatie zou worden vastgesteld. Van der Leun ontkent dit en vermoedt dat de politie haar in interne correspondentie woorden in de mond heeft gelegd die zij nooit heeft uitgesproken. Zij blijft achter de studie staan.

De studie uit 2014 concludeert dat de Haagse politie niet structureel ‘etnisch profileert’. Bewindslieden en bestuurders wezen vaak op deze studie ter rechtvaardiging. Amnesty International vindt dat zij dit nooit meer mogen doen omdat de studie zou ‘rammelen’ en de politie wel vaak etnisch zou profileren.

    • Andreas Kouwenhoven
    • Doortje Smithuijsen