Auteurs van De Bezige Bij vergaderen over Abou Jahjah

De auteurs van De Bezige Bij komen op maandag 9 mei bijeen om te praten over „de onrust over de identiteit” van de uitgeverij. Aanleiding is het protest van auteurs, onder wie Leon de Winter en Jessica Durlacher, over de voorgenomen publicatie van een werk van Dyab Abou Jahjah, vroeger voorman van de Arabische Europese Liga en nu columnist bij De Standaard. Enkele auteurs dreigen op te stappen als zijn Pleidooi voor radicalisering wordt uitgegeven. De bijeenkomst is een bijzondere ledenvergadering van de Schrijversvereniging, waarin auteurs die minstens twee boeken bij De Bij hebben uitgebracht zijn verenigd. Acht leden hebben om de vergadering gevraagd. Die gaat wat hen betreft „niet alleen over principes en fundamenten, maar ook wat daarvan de consequenties zijn”, staat in de uitnodiging. De directie houdt vooralsnog vast aan de publicatie. (NRC)