Tweehonderd doden per week

Foto Abdalrhman Ismail / Reuters

In Syrië is allang geen wapenstilstand meer In het nieuws pagina 4-5